Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, backup

SR07-118 CA BrightStor - Ett flertal sårbarheter

BrightStor Hierarchical Storage Manager från Computer Associates har ett flertal säkerhetsbrister. Dessa sårbarheter går att utnyttja över nätet (remote) och kan leda till att kod exekveras med SYSTEM-rättigheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-5082 CVE-2007-5083 CVE-2007-5084

Sean Larsson, Aaron Portnoy och iDefense Labs har identifierat ett flertal sårbarheter i BrightStor Hierarchical Storage Manager från Computer Associates. Om dessa sårbarheter utnyttjas effektivt, kan det leda till att kod exekveras med SYSTEM-rättigheter på det sårbara systemet.

Påverkade versioner

  • CA BrightStor Hierarchical Storage Manager r11.5 och tidigare.

Mer information och programrättningar

http://supportconnectw.ca.com/public/bstorhsm/infodocs/bstorhsm-secnot.asp
http://www.ca.com/us/securityadvisor/newsinfo/collateral.aspx?cid=156444
http://www.ca.com/us/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=35690
http://www.ca.com/us/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=35691
http://www.ca.com/us/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=35692
http://www.ca.com/us/products/collateral.aspx?cid=74992&id=370
http://www.securityfocus.com/bid/25823
http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/3275
http://secunia.com/advisories/26914/