Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Sitic.se har uppdaterats!

Vi har uppdaterat vår webbplats. Förutom lite omstrukturering har några nya funktioner tillkommit. Vi har uppdaterat vår webbplats. Förutom lite omstrukturering har några nya funktioner tillkommit.

Uppdateringen medför:

  • Nyckelord
  • Ändrade RSS:er

Nyckelord
Nytt för denna gång är alltså något vi kallar nyckelord. Nyckelord fungerar som en kategorisering av innehåll på webbplatsen. Genom att klicka på ett nyckelord presenteras en lista på annat innehåll som också tilldelats samma nyckelord. Eventuella nyckelorden återfinns strax under en sidas titel. Titta gärna igenom våra senaste Särskilda råd för att se hur konceptet fungerar. Nyckelord är nytt även för oss, så vi ser fram emot att låta det växa över tiden.

Ändrade RSS:er
Bland våra RSS:er finns ett nytillskott. Nu finns en RSS som innehåller både Särskilda råd och Nämnvärt. Den finns här. Nämnvärt, vår kanal för bland annat veckobrev och intressanta företeelser, går ur uppdateringen nästintill oförändrad. Endast den tillhörande RSS:en har fått en ny adress. Förutom att vi strukturerat om bland våra Särskilda råd har även denna RSS bytt adress. Den nya RSS:en finns här.

Hoppas förändringarna kommer till nytta!
Har ni åsikter om vår webbplats återkom gärna till oss.