Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Blixtmeddelande

BM07-005 - Microsoft uppdateringar för Augusti månad

Blixtmeddelande från Sveriges IT-incidentcentrum - Microsoft Windows

Prioritet : Hög
Sitic id : BM07-005
Datum : 070814
Tid : 21:30

Microsoft har släppt kritiska säkerhetshetsuppdateringar för sårbarheter
i Windows, Office samt Virtual PC.

Problembeskrivning:
Ett antal sårbarheter har tillkännagivits i produkter från Microsoft. En
del av sårbarheterna kräver viss användarinteraktion för att kunna
utnyttjas, som exempelvis att en speciellt utformad fil öppnas eller att
en speciellt utformad webbsida besöks.

Verkan:
Sårbarheterna i produkterna ovan kan utnyttjas av en angripare för att
köra godtycklig kod på det sårbara systemet. Eventuell kod kommer i de
flesta fall köras med samma rättigheter som den inloggade användaren.
Om användaren som faller offer för angreppet är inloggad med
administratörs-privilegier, kan angriparen ta fullständig kontroll över
användarens system.

Påverkade versioner:
Se respektive programrättning

Mer information:
http://www.sitic.se/sr_item?item_id=300406

Microsoft Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/ms07-042.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/ms07-043.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-044.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-045.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-046.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-049.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-050.mspx