Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OS X, Apple

SR07-043 Apple Security Update 2007-003 - sårbarheter i OS X

Apple adresserar ett flertal sårbarheter i Mac OS X, varav vissa kan medge kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-0225, CVE-2006-4924, CVE-2006-5051, CVE-2006-5052, CVE-2006-1516, CVE-2006-1517, CVE-2006-2753, CVE-2006-3081, CVE-2006-4031, CVE-2006-4226, CVE-2006-6130, CVE-2006-3469, CVE-2006-4829, CVE-2006-5836, CVE-2006-5330, CVE-2006-6061, CVE-2006-6173,

Apple har genom Security Update 2007-003 tillkännagivit ett flertal sårbarheter i Mac OS X och Mac OS X Server. Sårbarheter har identifierats i ColorSync, CoreGraphics, Crash Reporter, CUPS, Disk Images, DS Plug-Ins, Flash Player, GNU Tar, HFS, HID Family, ImageIO, Kernel, MySQL Server, Networking, OpenSSH, Printing, QuickDraw Manager, servermgrd, SMB File Server, Software Update, sudo och WebLog. Effektivt utnyttjande av sårbarheterna kan som allvarligast medge kodexekvering.

Påverkade versioner

  • Apple Mac OS X 10.3.9 och tidigare
  • Apple Mac OS X 10.4.8 och tidigare
  • Apple Mac OS X Server 10.3.9 och tidigare
  • Apple Mac OS X Server 10.4.8 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305214