Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR07-036 Citrix - Presentation Server Client för Windows

Presentation Server Client för Windows har en sårbarhet som kan leda till att godtycklig kod exekveras på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: GENERIC-MAP-NOMATCH

Karl Lynn från Juniper har identifierat en säkerhetsbrist i Citrix Presentation Server Client för Windows. Om en användare till exempel öppnar en webbsida med skadlig kod, kan denna sårbarhet kan leda till att kod exekveras på det sårbara systemet.

Påverkade versioner

  • Citrix Presentation Server Client 9.200
  • Citrix Presentation Server Client 9.230

Mer information och programrättningar

http://support.citrix.com/article/CTX112589
http://www.citrix.com/English/SS/downloads/downloads.asp?dID=2755
http://www.securityfocus.com/bid/22762
http://secunia.com/advisories/24350/