Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Veckobrev

Sitics veckobrev v 12

Trevlig Helg!

Nya artiklar

Intervju med Joanna Rutkowska
http://www.darkreading.com/document.asp?doc_id=119576&f_src=darkreading_default

Projektet Month of MySpace Bugs ska publicera MySpace-sårbarheter varje dag under april månad
http://www.networkworld.com/news/2007/031707-hackers-promise-month-of-myspace.html

Analys av en rysk trojan och jakten på dess skapare
http://www.secureworks.com/research/threats/gozi/?threat=gozi

Partsinlaga från en forskare som menar att Apple utsatte honom för en smutskampanj när han varnade för en Apple-sårbarhet
http://blogs.techrepublic.com.com/Ou/?p=451

Brittiskt kontrollråd ackrediterar "etiska hackare"
http://www.computing.co.uk/computing/news/2186130/ethical-hackers-come-tighter

Alla amerikanska myndigheter ska implementera en säkerhetskonfiguration för alla Windowssystem senast 1 februari 2008.
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9013967&taxonomyId=17&intsrc=kc_top

US Strategic Command
vill få tillstånd att utöva offensiv IT-krigföring
http://www.upi.com/SecurityTerrorism/stratcom_wants_to_take_cyberwar_to_enemy/20070321-030233-2288r

Chef på American Express: inte så farligt om IT-säkerhetsincidenter blir publikt kända
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9013799&taxonomyId=17&intsrc=kc_top

Infragard, en publik-privat samverkan mellan FBI och näringslivet ställde in årets konferens
http://www.postchronicle.com/news/security/article_21270020.shtml

Övrigt i veckan

Symantec gav ut Internet Threat Security Report XI
http://www.symantec.com/enterprise/theme.jsp?themeid=threatreport

Amerikanska Justitiedepartementet gav ut handboken Prosecuting Computer Crimes
http://www.cybercrime.gov/ccmanual/ccmanual.pdf

Amerikanska Riksrevisionen gav ut en rapport om infrastruktursskydd, Critical Infrastructures, Challenges Remain in Protecting Key Sectors
http://www.gao.gov/new.items/d07626t.pdf

Nya Särskilda råd från Sitic

CA - BrightStor ARCserve Backup sårbar
McAfee har upptäckt fyra sårbarheter i BrightStor ARCserve Backup. Tre av sårbarheterna påverkar Tape Engine (tapeeng.dll) och en "portmapper"-funktionen (catirpc.dll). Sårbarheterna kan potentiellt utnyttjas för att exekvera kod eller för att otillgängliggöra den aktuella tjänsten. (SR07-044)

Sitic i veckan

Inget att rapportera från denna vecka. Nästa vecka den 28 mars föreläser Sitic på Dataföreningen i Skaraborgs möte i Skövde.