Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Nätfiske riktas mot Swedbanks kunder

Under dagen har ett nytt nätfiske spridits via e-post. Försöken riktar sig mot Swedbanks kunder.

Nätfisket som riktas mot Swedbanks kunder sprids via e-post. Brevet innehåller en bilaga i form av ett körbart program, vidare i e-postmeddelandet ombeds användaren att starta programmet för att uppdatera banktjänsten.

Nedan visas e-postmeddelandet:

"Käre användare Vår bank följer regelbundet senaste prestatinerna inom kampen mot nätbedrägeri och vidtar förebyggande åtgärder i syftet att nå det bästa möjliga kundskyddet mot nätövergrepp. En grupp specialister på datasäkerhet upptäckte ett kritiskt fel i SSL-protokollet, på frund av vilket hackers kan få tillgång till Ditt konto.
Från och med i morgon ska systemet av kundkontoåtkomst genomgå till det nya SSL3-protokollet, vilket är det säkraste för tillfället. Kunder som använder browsers som inte stödjer SSL3 kan inte få tillgång till kontot genom Internet. Du behöver att förnya din browser, våra specialister har utvecklat förnyelserna för alla browsertyper. Förnyelserna år befogade till detta brev. Du behöver helt enkelt starta programmodulen och systemet ska förnyas automatiskt. Programmodulen ssl3.exe är befogad till detta brev. Tack för stödet, vi ser fram emot ett gynnsamt samarbete"

Återigen finns det anledning att påpeka att bankerna aldrig vare sig meddelar eller begär känslig information via e-post.

För mer information från Swedbank:
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,142739,00.html

För information om nätfiske och säkerhet på Internet se:
http://www.pts.se/internetsakerhet