Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, antivirus

SR07-032 Trend Micro ServerProtect - Ett flertal sårbarheter

Anti-virussystemet ServerProtect från Trend Micro har ett flertal sårbarheter. Om dessa utnyttjas kan det leda till att en angripare kan ta fullständig kontroll över ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-1070

Pedram Amini från TippingPoint Security Research Team har upptäckt ett flertal sårbarheter i Trend Micros anti-virusprodukt ServerProtect. Om en angripare utnyttjar dessa sårbarheter, kan det leda till att kod exekveras med SYSTEM-rättigheter.

Påverkade versioner

  • ServerProtect for Windows 5.58
  • ServerProtect for EMC 5.58
  • ServerProtect for Network Appliance Filer 5.61
  • ServerProtect for Network Appliance Filer 5.62

Mer information och programrättningar

http://www.trendmicro.com/ftp/documentation/readme/readme-spnt558.txt
http://esupport.trendmicro.com/support/viewxml.do?ContentID=EN-1034290
http://www.trendmicro.com/download/product.asp?productid=17
http://www.tippingpoint.com/security/advisories/TSRT-07-01.html
http://www.tippingpoint.com/security/advisories/TSRT-07-02.html
http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/0670
http://www.securityfocus.com/bid/22639
http://secunia.com/advisories/24243/