Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, antivirus

SR07-026 Trend Micro - sårbar hantering av UPX-komprimerade filer

En sårbarhet har upptäckts i Trend Micros antivirus-motor. Utnyttjande kan potentiellt leda till exekvering av godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens: GENERIC-MAP-NOMATCH

iDefense rapporterar om en sårbarhet i Trend Micros antivirus-motor. Sårbarheten beror på en bristfällig hantering av UPX-komprimerade exekverbara filer. Med hjälp av en specialkonstruerad UPX-fil kan en angripare potentiellt exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

Påverkade versioner

  • Se tillverkarens hemsida.

Mer information och programrättningar

http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=470
http://esupport.trendmicro.com/support/viewxml.do?ContentID=EN-1034289