Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, klientprogramvara, Microsoft

SR07-021 Microsoft - Sårbarhet i Word

Symantec varnar för ytterligare en sårbarhet i Microsoft Word. Denna sårbarhet kan utnyttjas för att exekvera kod eller få den sårbara applikationen att krascha.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-0515

Symantec har rapporterat en säkerhetsbrist i ordbehandlingsprogrammet Word från Microsoft. Denna säkerhetsbrist finns i ett flertal olika versioner av Word men det är bara i den version som ingår i Office 2000 (Word 2000) som Symantec säger att kod kan exekveras. De övriga versionerna kan dock krascha om en angripare lurar användaren att öppna ett specialkonstruerat word-dokument. Det finns för närvarande ingen säkerhetsuppdatering tillgänglig.

Påverkade versioner

  • Microsoft Word 2000
  • Microsoft Office 2000

Mer information och programrättningar

http://blogs.technet.com/msrc/archive/2007/01/26/microsoft-security-advisory-932114-posted.aspx
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/932114.mspx
http://www.securityfocus.com/bid/22225
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011813-0435-99&tabid=1
http://secunia.com/advisories/23950/
http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/0350
http://www.us-cert.gov/current/current_activity.html#mswddrpr0d