Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR07-020 Citrix - Presentation Server print provider sårbar

En sårbarhet av typen buffertöverflödning har upptäckts i Citrix Presentation Server. Effektivt utnyttjande av sårbarheten kan leda till exekvering av godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-0444

ZDI rapporterar om en sårbarhet i Citrix Presentation Server. En buffertöverflödessårbarhet har upptäckts i "print provider" som kan utnyttjas av en angripare för att exekvera kod med SYSTEM-rättigheter. Sårbarheten kan utnyttjas antingen genom ett lokalt API-anrop eller en RPC-förfrågan.

Påverkade versioner

  • Citrix Presentation Server version 4.0
  • Citrix MetaFrame Presentation Server version 3.0
  • Citrix MetaFrame XP version 1.0

Mer information och programrättningar

http://support.citrix.com/article/CTX111686
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-006.html