Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, backup

SR07-018 CA - BrightStor ARCserve sårbar för buffertöverflödning

Ett antal ospecificerade komponenter i "CA BrightStor ARCserve for Laptops and Desktops" är sårbara för buffertöverflödning.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-0449

NGSSoftware har upptäckt ett flertal sårbarheter i CA BrightStor ARCserve. Sårbarheterna är av typen buffertöverflödning och kan utnyttjas av en angripare för att exekvera godtycklig kod med lokala SYSTEM-rättigheter. Mer detaljerad information finns inte att tillgå i dagsläget.

Påverkade versioner

  • BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops r11.1 SP1
  • BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops r11.1
  • BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops r11.0
  • BrightStor Mobile Backup r4.0
  • CA Desktop Protection Suite r2
  • CA Business Protection Suite r2
  • CA Business Protection Suite for Microsoft Small Business Server Standard Edition r2
  • CA Business Protection Suite for Microsoft Small Business Server Premium Edition r2
  • CA Desktop Management Suite r11.0
  • CA Desktop Management Suite r11.1

Mer information och programrättningar

http://supportconnectw.ca.com/public/sams/lifeguard/infodocs/babldimpsec-notice.asp
http://supportconnect.ca.com/sc/redir.jsp?reqPage=search&searchID=QO83833
http://supportconnect.ca.com/sc/redir.jsp?reqPage=search&searchID=QI85497
http://supportconnect.ca.com/sc/redir.jsp?reqPage=search&searchID=QO85402
http://supportconnect.ca.com/sc/redir.jsp?reqPage=search&searchID=QI85423
http://supportconnect.ca.com/sc/redir.jsp?reqPage=search&searchID=QO85401