Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, webbserver

SR07-016 BEA - Flertalet allvarliga sårbarheter

Ett flertal allvarliga sårbarheter har publicerats i BEAs produkter.

Problembeskrivning

CVE-referens: GENERIC-MAP-NOMATCH

Ett flertal allvarliga sårbarheter har publicerats i BEAs produkter som vid utnyttjande möjliggör exekvering av godtycklig kod på systemet, att säkerhetsmekanismer kan kringgås eller att tillgänglighetsattacker kan utföras. Bland de drabbade produkterna återfinns bland annat produktera Weblogic och AquaLogic.

Påverkade versioner

 • BEA AquaLogic Service Bus 2.0
 • BEA AquaLogic Service Bus 2.1
 • BEA AquaLogic Service Bus 2.5
 • BEA AquaLogic Enterprise Security 2.0
 • BEA AquaLogic Enterprise Security 2.1
 • BEA AquaLogic Enterprise Security 2.2
 • BEA WebLogic Server 9.2
 • BEA WebLogic Server 9.1
 • BEA WebLogic Server 9.0
 • BEA WebLogic Server 8.1
 • BEA WebLogic Server 7.0
 • BEA WebLogic Server 6.1
 • BEA WebLogic Portal 9.2
 • BEA WebLogic Platform 8.1
 • BEA WebLogic Server 8.1
 • BEA JRockit version 1.4.2 R4.5 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/225
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/224
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/223
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/222
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/221
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/220
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/219
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/218
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/217
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/216
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/215
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/214
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/213
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/212
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/211
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/210
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/209
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/208
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/207
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/206
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/205
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/204
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/203
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/202
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/201
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/200
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/199
http://dev2dev.bea.com/pub/advisory/198
http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/0213
http://www.ngssoftware.com/advisories/high-risk-vulnerability-in-jrockit-java-virtual-machine/