Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun, klientprogramvara

SR07-015 Sun - Sårbarhet i Java Runtime Environment

Zero Day Initiative har publicerat en mycket allvarlig sårbarhet i Java Runtime Environment.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-0243

En allvarlig sårbarhet har publicerats i Sun Java. Sårbarheten är av typen buffertöverflödning och återfinns i funktionen för hantering av bilder av typen GIF. Genom att sätta bredden på bilden till "0" i informationsfältet kan sårbarheten akiveras med konsekvensen att godtycklig kod kan exekveras på systemet.

Påverkade versioner

  • Sun JDK 5.0 Update 9 och tidigare
  • Sun JRE 5.0 Update 9 och tidigare
  • Sun JRE 1.4.2_12 och tidigare
  • Sun JRE 1.3.1_18 och tidigare
  • Sun SDK 1.4.2_12 och tidigare
  • Sun SDK 1.3.1_18 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102760-1