Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, backup

SR07-012 CA - BrightStor ARCserve sårbar för buffertöverflödning

Ett flertal sårbarheter har upptäckts i CA BrightStor ARCserve. Effektivt utnyttjande kan medge kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-5171, CVE-2006-5172, CVE-2007-0168, CVE-2007-0169

Ett flertal sårbarheter har upptäckts i CA BrightStor ARCserve Backup. Sårbarheterna som är av typen buffertöverflödning återfinns i "Tape Engine"- och "Message Engine"-tjänsten samt Mediasrv. En angripare kan utnyttja sårbarheterna genom att skicka specialkonstruerade paket till RPC-gränssnitten. Ett angrepp kan resultera i exekvering av godtycklig kod med SYSTEM-rättigheter.

Påverkade versioner

  • CA BrightStor ARCserve Backup r11.5 ARCserve Backup r11.1
  • CA BrightStor ARCserve Backup för Windows r11
  • CA BrightStor Enterprise Backup r10.5
  • CA BrightStor ARCserve Backup v9.01
  • CA Server Protection Suite r2
  • CA Business Protection Suite r2
  • CA Business Protection Suite för Microsoft Small Business Server Standard Edition r2
  • CA Business Protection Suite för Microsoft Small Business Server Premium Edition r2

Mer information och programrättningar

http://supportconnectw.ca.com/public/storage/infodocs/babimpsec-notice.asp
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-002.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-003.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-004.html
http://www.iss.net/threats/252.html
http://www.iss.net/threats/253.html
http://livesploit.com/advisories/LS-20061002.pdf
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerasbilities/display.php?id=467