Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, klientprogramvara, Microsoft

SR07-005 MS07-002 - Ett flertal sårbarheter i Excel

Microsoft Excel har ett flertal sårbarheter som går att utnyttja för att exekvera kod på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-0027 CVE-2007-0028 CVE-2007-0029 CVE-2007-0030 CVE-2007-0031

Jeff Gennari från CERT/CC, Jie Ma från Fortinet Security Research Team, NSFocus Security Team och Greg MacManus från iDefense Labs har identifierat ett flertal sårbarheter i Microsoft Excel. Dessa sårbarheter kan leda till att kod exekveras på det sårbara systemet om en användare luras att öppna en specialformaterad Excel-fil. Denna kod får då samma rättigheter som användaren som startade Excel har.

Påverkade versioner

  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft Excel 2003
  • Microsoft Office Excel Viewer 2003
  • Microsoft Works Suite 2004
  • Microsoft Works Suite 2005
  • Microsoft Works Suite 2006
  • Microsoft Office 2004 for Mac
  • Microsoft Office v. X for Mac

Mer information och programrättningar

http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS07-002.mspx
http://www.fortinet.com/FortiGuardCenter/advisory/FG-2007-01.html
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=460
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=461
http://secunia.com/advisories/23676/
http://www.securityfocus.com/bid/21952
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31204
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31205
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31206
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31207
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31208