Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Lägesrapport från Sitic

Andra halvåret 2006.

Sitic gör en kort sammanställning av ett urval av föregående halvårs mer framträdande företeelser. Rapporten behandlar situationen inom ämnesområdena skadlig kod och sårbarheter, avhandlar några av periodens intressanta händelser samt resonerar kring bakomliggande aktörer och utvecklingen framöver.

Lägesrapport från Sitic 2006 andra halvåret