Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-154 MS06-070 - Workstation Service

Sårbarheten kan utnyttjas till att köra godtycklig kod på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-4691

En extremt kritisk sårbarhet har publicerats i Workstation Service för Microsoft Windows. Denna tjänst är vanligtvis påslagen i nätverk med Windows-datorer. Vid en lyckad exploatering kan godtycklig kod exekveras på systemet. Portarna som Workstation Services använder sig av är TCP port 139 och 445.

Påverkade versioner

  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2

Mer information och programrättningar

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS06-070.mspx