Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-095 Mozilla - ett flertal sårbarheter

Mozilla Foundation tillkännager flera sårbarheter i Mozilla Firefox, Thunderbird och Seamonkey.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-3801, CVE-2006-3802, CVE-2006-3803, CVE-2006-3804, CVE-2006-3805, CVE-2006-3806, CVE-2006-3807, CVE-2006-3808, CVE-2006-3809, CVE-2006-3810, CVE-2006-3811, CVE-2006-3113, CVE-2006-3677

Ett flertal sårbarheter har identifierats i Mozilla Firefox, Thunderbird och Seamonkey. Sårbarheterna, som i de flesta fall beror på bristfällig hanteringen av JavaScript, kan utnyttjas för bland annat exekvering av godtycklig kod. För mer information om varje enskild sårbarhet besök länkarna nedan.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox innan 1.5.0.5
  • Mozilla Thunderbird innan 1.5.0.5
  • Mozilla SeaMonkey innan 1.0.3

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html#Firefox
http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html#Thunderbird
http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html#SeaMonkey