Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-094 Cisco - Flertalet sårbarheter i CS-MARS

Ett flertal sårbarheter existerar i Cisco Security Monitoring Analysis and Response System (CS-MARS) med vilket godtyckliga kommandon kan exekveras på systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens: GENERIC-MAP-NOMATCH

Ett flertal sårbarheter har publicerats i Cisco Security Monitoring Analysis and Response System (CS-MARS). Den första sårbarheten består av att ett flertal kända hårdkodade konton existerar i den inbyggda databasen. Genom att utnyttja denna sårbarhet kan man ta kontroll över systemet eller visa känslig information. Den andra sårbarheten bygger på ett fel i den inbyggda applikationsservern JBoss. Genom att utnyttja sårbarheten kan godtycklig kod exekveras på systemet med samma rättigheter som användaren som applikationsservern körs under. Den sista sårbarheten består av ett indata-valideringsfel i Command Line Interfacet (CLI), men vilket godtycklig kod kan exekveras på systemet med användaren roots rättigheter.

Påverkade versioner

  • CS-MARS 4.2.1 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20060719-mars.shtml