Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-093 Wireshark (Ethereal) - Ett flertal sårbarheter

Ett flertal sårbarheter i Wireshark har identifierats som kan medge kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-3627, CVE-2006-3628, CVE-2006-3629, CVE-2006-3630, CVE-2006-3631, CVE-2006-3632

Ilja van Sprundel har upptäckt ett flertal sårbarheter i Wireshark (tidigare Ethereal). Wireshark är sårbart vid avkodning av trafik i form av GSM BSSMAP, ANSI MAP, Checkpoint FW-1, MQ, XML, MOUNT, NCP NMAS, NDPS, NTP, SSH och NFS. Sårbarheterna kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod eller för att påverka tjänstens tillgänglighet (DoS).

Påverkade versioner

  • Wireshark tidigare än 0.99.2

Mer information och programrättningar

http://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2006-01.html
http://www.wireshark.org/download/