Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-089 Internet Explorer - Sårbar HHCtrl ActiveX kontroll

Internet Explorer har en sårbarhet relaterad till sättet webbläsaren hanterar Internet.HHCtrl bilder. Sårbarheten kan leda till att kod exekveras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens: GENERIC-MAP-NOMATCH

H.D. Moore har upptäckt en sårbarhet i sättet Internet Explorer hanterar Internet.HHCtrl bilder. Om en användare luras att besöka en specialtillverkad hemsida eller öppna ett html-formaterat mail, kan kod exekveras på det sårbara systemet. Denna kod exekveras med samma rättigheter som användaren öppnat den sårbara webbläsaren har.

Påverkade versioner

  • Microsoft Internet Explorer 6.0.0
  • Microsoft Internet Explorer 6.0.0 SP1

Mer information och programrättningar

http://browserfun.blogspot.com/2006/07/mobb-2-internethhctrl-image-property.html
http://www.securityfocus.com/bid/18769
http://www.frsirt.com/english/advisories/2006/2635
http://secunia.com/advisories/20906/