Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-086 Apple - Flertalet sårbarheter i Mac OS X

Flertalet sårbarheter har upptäckts i Mac OS X, effektivt utnyttjande kan leda till att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-1468 CVE-2006-1469 CVE-2006-1470 CVE-2006-1471 CVE-2006-1989

Kevin Finisterre, Mu Security samt Apple security team har upptäckt ett flertal sårbarheter i MacOS X. De allvarligaste kan leda till en tillgänglighetsattack eller att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Påverkade versioner

  • Apple Mac OS X version 10.4 t o m 10.4.6
  • Apple Mac OS X Server version 10.4 t o m 10.4.6

Mer information och programrättningar

http://www.apple.com/support/downloads/
http://www.frsirt.com/english/advisories/2006/2566
http://www.frsirt.com/english/reference/14612