Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-063 Apple Security Update 2006-003 - ett flertal sårbarheter i Mac OS X

Apple adresserar 31 sårbarheter i Mac OS X, varav ett flertal kan medge kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2005-2337, CVE-2005-2628, CVE-2005-4077, CVE-2006-1439, CVE-2006-1982, CVE-2006-1983, CVE-2006-1984, CVE-2006-1985, CVE-2006-1440, CVE-2006-1441, CVE-2006-1614, CVE-2006-1615, CVE-2006-1630, CVE-2006-1442, CVE-2006-1443, CVE-2006-1444, CVE-2006-1448,

Sårbarheter av varierande allvarlighetsgrad återfinns i AppKit, ImageIO, BOM, CFNetwork, ClamAV, CoreFoundation, CoreGraphics, Finder, FTPServer, Flash Player, Keychain, LaunchServices, libcurl, Mail, MySQL Manager, Preview, QuickDraw, QuickTime Streaming Server, Ruby samt Safari. Apple ger erkännaden för rapportering till Damien Bobillot, Brent Simmons hos NewsGator Technologies, Tobias Hahn hos HU Berlin, Ben Low på University of New South Wales, Mike Price hos McAfee AVERT Labs samt Mu Security. För mer ingående information om respektive sårbarhet se "Mer information".

Påverkade versioner

  • Mac OS X och Max OS X Server 10.4.6 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303737
http://www.apple.com/support/downloads/securityupdate2006003macosx1046clientppc.html
http://www.apple.com/support/downloads/securityupdate2006003macosx1046clientintel.html
http://www.apple.com/support/downloads/securityupdate20060031039client.html
http://www.apple.com/support/downloads/securityupdate20060031046server.html
http://www.apple.com/support/downloads/securityupdate20060031039server.html