Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Nordea-phishing - Sitic vidtar motåtgärder

Nordeas internetbank åter utsatt för phishingförsök - motåtgärder vidtagna av Sitic

Sitic har i samverkan med utländska organisationer gjort angriparnas första tekniska lösning icke funktionsduglig. Flera maskiner som härbärgerar förfalskade Nordea-sidor är fortfarande igång, men nås nu inte längre av normalanvändaren. Sitic bevakar nu eventuella motdrag från angriparna.

Det finns fortfarande inga uppgifter om att detta phishingangrepp skulle ha lett till konsekvenser för vare sig Nordea eller Nordeas kunder.

Som vanligt i dessa fall finns det anledning att påpeka att bankerna aldrig vare sig meddelar eller begär känslig information via e-post.

För vidare information om säkerhet på internet, se Internetsäkerhetswebbplatsen. http://www.pts.se/internetsakerhet