Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR06-052 Mozilla Firefox - flera sårbarheter

En angripare skulle eventuelt kunna utnyttja en av dessa sårbarheter för exekvera kod på den angripna datorn.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2006-0749, CVE-2006-1529, CVE-2006-1530, CVE-2006-1531, CVE-2006-1723, CVE-2006-1724, CVE-2006-1725, CVE-2006-1726, CVE-2006-1727, CVE-2006-1728, CVE-2006-1729, CVE-2006-1730, CVE-2006-1731, CVE-2006-1732, CVE-2006-1733, CVE-2006-1734, CVE-2006-1735

Shutdown, Igor Bukanov, Bernd Mielke, Alden D'Souza, Martijn Wargers, Bob Clary, Tristor, Michael Krax, moz_bug_r_a4, TippingPoint (Zero Day Initiative), Claus Jørgensen, Jesse Ruderman och Georgi Guninski har hittat flera sårbarheter i Mozilla Firefox. En angripare skulle eventuellt kunna utnyttja en av dessa för att exekvera kod på den den dator som kommunicerar med angriparens illasinnade hemsida.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox 1.0.7 och tidigare samt 1.5.0.1 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-09.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-10.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-11.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-12.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-13.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-14.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-15.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-16.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-17.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-18.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-19.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-20.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-22.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-23.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-24.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-25.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-28.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-29.html