Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR05-147 Sun Java - Flertalet sårbarheter

Publicerad: 051129

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
Adam Gowdiak har identifierat flertalet sårbarheter i JDK, JRE och SDK för både Windows, Linux och Solaris. Dessa sårbarheter kan utnyttjas av ej betrodda Java-appletprogram och kan leda till att lokala filer kan både läsas, skrivas och exekveras med förhöjda privilegier.

Påverkade versioner:
Sun Java SDK 1.3.1_15 och tidigare (Windows, Solaris och Linux)
Sun Java JRE 1.3.1_15 och tidigare (Windows, Solaris och Linux)
Sun Java SDK 1.4.2_08 och tidigare (Windows, Solaris och Linux)
Sun Java JRE 1.4.2_08 och tidigare (Windows, Solaris och Linux)
Sun Java JDK 5.0 Update 3 och tidigare (Windows, Solaris och Linux)
Sun Java JRE 5.0 Update 3 och tidigare (Windows, Solaris och Linux)

Uppdatering:
Se respektive bulletin under mer information.

Mer information:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102003-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102017-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102050-1
http://www.frsirt.com/english/advisories/2005/2636
http://secunia.com/advisories/17748/

Versionshistorik:
051129: Särskilt råd skapat.