Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR05-064 HP Open View - RADEXECD flertalet buffertflödessårbarheter

Publicerad: 050602

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
John Cartwright har upptäckt flera sårbarheter i serverprocessen RADEXECD. Dessa sårbarheter grundar sig i att RADEXECD har bristande kontroll över kopiering av användardata till ett antal processbuffertar. En fjärran angipare kan effektivt utnyttja sårbarheterna genom att skicka en specialformaterad fråga till RADEXECD med en mycket lång datasträng. Denna fråga triggar igång en buffertöverflödning som i sin tur kan leda till att godtycklig kod kan köras på systemet.

Påverkade versioner:
HP OpenView Radia 3.1.0 .0.0
HP OpenView Radia 3.1.2 .0

Uppdatering:
För tillfället finns det ingen uppdatering.

Tillfällig lösning:
Finns ingen för tillfället.

Mer information:
http://www.securityfocus.com/bid/13835
http://openview.hp.com/

Versionshistorik:
050602: Särskilt råd skapat.