Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR05-059 TID10097644 - Novell ZENworks multipla sårbarheter

Publicerad: 050519

Problembeskrivning:
CVE-referens: CAN-2005-1543
Alex Wheeler har hittat multipla sårbarheter i Novell ZENworks.
Sårbarheterna kan utnyttjas av en icke autentiserad fjärran angripare, som vid en framgångsrik attack kan få tillgång till, och kontroll över, privilegier på systemet.

Påverkade versioner:
Novell ZENworks 6.5 Desktop Management - ZfD6.5
Novell ZENworks 6.5 Server Management - ZfS6.5
Novell ZENworks for Desktops 4.x
Novell ZENworks for Servers 3.x
Novell ZENworks Remote Management

Mer information:
http://support.novell.com/cgi-bin/search/searchtid.cgi?/10097644.htm
http://www.rem0te.com/public/images/zen.pdf

Versionshistorik:
050519: Särskilt råd skapat.