Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR05-058 Linux - kernel 2.6 lokal sårbarhet

Publicerad: 050518

Problembeskrivning:
CVE-referens: CAN-2005-1589
alert7 har hittat ett problem i pkt_ioctl (drivers/block/pktcdvd.c); otillräcklig kontroll utförs på "arg"-parametern som skickas till ioctl_by_bdev (fs/block_dev.c).
Denna sårbarhet kan medge exekvering av kod med kernelprivilegier.

Påverkade versioner:
Linux kernel 2.6 t.o.m 2.6.12-rc4

Mer information:
http://www.securityfocus.com/archive/1/398380

Versionshistorik:
050518: Särskilt råd skapat.
050519: Uppdatering - "och raw_ioctl (drivers/char/raw.c)" borttaget ur rådet.