Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Mytob - masken som visar en ny trend

Mytob finns i fler och fler varianter, vilket skapats under relativt sett kort tid.

På drygt sex veckor har över fyrtio varianter av masken Mytob upptäckts. Mytob och dess talrika varianter visar på en trend mot att ökad produktionstakt av maskar används som metod för att belasta antivirusföretagen. De varianter som upptäckts av Mytob består av smärre förändringar jämfört med tidigare versioner av masken. Den eller de som skapat Mytob har inspirerats och använt delar av programkoden från masken MyDoom. Genom dessa kontinuerliga förändringar kan tänkas att skaparen / skaparna av Mytob eftersträvar att komma förbi virusskydden.

Mytob är en mask och den sprider sig via e-post. Den installerar en egen e-postserver på den drabbade datorn och använder även adresser från den drabbade datorn vid utskick av e-post. Masken installerar även en bakdörr för att möjliggöra kontroll av datorn på distans, något som kan utnyttjas för att t ex sprida skräppost. Masken försöker även förhindra säkerhetsfunktioner som brandvägg och antivirus i den drabbade maskinen.

För detaljerad information om en Mytob variant upptäckt 26 - 27 februari och varianter upptäckta under april:

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.mytob@mm.html
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.mytob.av@mm.html
http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_MYTOB.A
http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM%5FMYTOB%2EBK