Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-187 IBM DB2 och Oracle - Mycket allvarliga sårbarheter

Publicerad: 041227

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
NGSSoftware Insight Security Research har hittat, och vidare detaljerat, ett antal sårbarheter i Oracle och DB2.
Sårbarheterna medger både tillgänglighetsattacker och exekvering av godtycklig kod på maskiner som kör programvarorna. Det senare innebär att maskinen efter ett lyckat angrepp står under angriparens fullständiga kontroll.

Påverkade versioner:
IBM DB2 Universal Database (multipla versioner)
Oracle 8i,9i,10g (multipla versioner och produkter)

Uppdatering:
http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/support/downloadv7.html
http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/support/downloadv8.html
http://metalink.oracle.com (för licenshavare)

Mer information:
DB2
http://www.securityfocus.com/archive/1/385330
http://www.securityfocus.com/archive/1/385329
http://www.securityfocus.com/archive/1/374022

Oracle
http://www.securityfocus.com/archive/1/385320
http://www.securityfocus.com/archive/1/385321
http://www.securityfocus.com/archive/1/385322
http://www.securityfocus.com/archive/1/385323
http://www.securityfocus.com/archive/1/385324
http://www.securityfocus.com/archive/1/385325
http://www.securityfocus.com/archive/1/385326
http://www.securityfocus.com/archive/1/385327
http://www.securityfocus.com/archive/1/385331
http://www.securityfocus.com/archive/1/385333

Versionshistorik:
041227: Särskilt råd skapat.