Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-149 Sun Alert ID 57657 - Sårbarhet i Sun Solaris 8/9

Publicerad: 041019

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
Sun har hittat en sårbarhet i Solaris, i system som använder LDAP tillsammans med RBAC.
Genom att utnyttja sårbarheten kan en icke priviligierad lokal angripare exekvera vissa kommandon med rootprivilegier.

Påverkade versioner:
SPARC Solaris 8 utan patch 108993-38
SPARC Solaris 9 utan patch 112960-17
x86 Solaris 8 utan patch 108994-38
x86 Solaris 9 utan patch 114328-04

Uppdatering:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57657-1

Mer information:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57657-1

Versionshistorik:
041019: Särskilt råd skapat.