Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-131 SYM04-015 Symantec Norton AntiVirus - sårbart vid hantering av DOS-reserverade namn

Publicerad: 041006

Problembeskrivning:
CVE-referens: CAN-2004-0920
iDEFENSE skriver att Kurt Seifried har upptäckt en sårbarhet i Symantec Norton Antivirus. Sårbarheten består i att antivirusprogramvaran ej hanterar katalog- och filnamn som är DOS-reserverade. Detta kan leda till att virus/maskar/trojaner inte upptäckts av antivirusprogram.

Påverkade versioner:
Symantec Norton AntiVirus 2003
Symantec Norton AntiVirus 2004
Symantec Norton AntiVirus 2005

Uppdatering:
Uppdateringar som tar bort sårbarheten kan nås via Symatecs LiveUpdate.

Mer information:
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=147&type=vulnerabilities&flashstatus=true
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2004.10.05.html

Versionshistorik:
041006: Särskilt råd skapat.