Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-127 MPSB04-08 MPSB04-09 - Sårbarhet i Macromedia JRun server

Publicerad: 040927

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
Macromedia har släppt information om ett flertal sårbarheter i sin Java-motor JRun. En lyckad exploatering av dessa sårbarheter
kan leda till en tillgänglighetsattack eller att godtycklig kod kan exekveras på systemet. Macromedia Coldfusion använder
sig av JRun som en underliggande komponent och är därför också sårbar.

Påverkade versioner:
JRun 4.0 Alla versioner
JRun 3.1 Alla versioner
JRun 3.0 Alla versioner
Macromedia ColdFusion MX 6.0
Macromedia ColdFusion MX 6.1
Macromedia ColdFusion MX J2EE 6.1

Uppdatering:
http://www.macromedia.com/devnet/security/security_zone/

Mer information:
http://www.macromedia.com/devnet/security/security_zone/

Versionshistorik:
040927: Särskilt råd skapat.