Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-105 Sårbarhet i ISAKMPd påverkar flera produkter av Symantec

Publicerad: 040825

Problembeskrivning:
CVE-referens: (CAN-2004-0369)
Symantec har kortfattat informerat om en sårbarhet i ISAKMPd vilket påverkar flera av deras produkter. En angripare kan utnyttja sårbarheten för en tillgänglighetsattack (denial of service attack).

Påverkade versioner:
Symantec VelociRaptor 1.5
Symantec Gateway Security 1.0
Symantec Gateway Security 2.0
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0 för Solaris
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0 för Windows NT/2000
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0.4 för Solaris
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0.4 för Windows NT/2000

Uppdatering:
Symantec VelociRaptor 1.5
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-vr15-3des.tgz
Symantec Gateway Security 1.0
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-sgs10-3des.tgz
Symantec Gateway Security 2.0
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-sgs20.tgz
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0 för Solaris
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704s-3des.tar.Z
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704s-des.tar.Z
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0 för Windows NT/2000
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704w-3des.exe
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704w-des.exe
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0.4 för Solaris
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704s-3des.tar.Z
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704s-des.tar.Z
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0.4 för Windows NT/2000
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704w-3des.exe
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704w-des.exe

Mer information:
Symantec VelociRaptor 1.5
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-vr15-readme.txt
Symantec Gateway Security 1.0
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-sgs10-readme.txt
Symantec Gateway Security 2.0
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-sgs20-readme.txt
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0 för Solaris
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-70s-readme.txt
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0 för Windows NT/2000
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-70w-readme.txt
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0.4 för Solaris
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704s-readme.txt
Symantec Enterprise Firewall/VPN 7.0.4 för Windows NT/2000
ftp://ftp.symantec.com/public/updates/entrust-704w-readme.txt

http://secunia.com/advisories/12371/

Versionshistorik:
040825: Särskilt råd skapat.