Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-101 Sårbarhet i Internet Explorer

Publicerad: 040816

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
1. Liu Die Yu har hittat en sårbarhet i Internet Explorer. Sårbarheten innebär att en angripare kan utforma en hemsida på ett sånt sätt att adressfältet i Internet Explorer visar en annan adress än den som besöks. Detta kan utnyttjas för vilseleda användare.

Påverkade versioner:
Windows 2000 med SP 4 och Windows XP med SP 1 är sårbara. För närvarande verkar det som om Windows XP med SP 2 ej är sårbart.

Uppdatering:
http://www.microsoft.com/

Mer information:
http://archives.neohapsis.com/archives/ntbugtraq/2004-q3/0107.html
http://archives.neohapsis.com/archives/ntbugtraq/2004-q3/0108.html
http://secunia.com/advisories/12304/

Versionshistorik:
040816: Särskilt råd skapat.