Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-012 Sårbarhet i Adobe Acrobat Reader

Publicerad: 040304

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
David Litchfield på NGSSoftware har upptäckt en buffertöverflödessårbarhet i Adobe Acrobat Reader 5.1. Sårbarheten beror på hanteringen av XML Forms Data Form (XFDF), som kan användas för att presentera data i PDF-dokument. Detta kan utnyttjas av en angripare för att exekvera kod på användarens dator.

Påverkade versioner:
Adobe Acrobat Reader 5.1 och eventuellt fler, senaste verisonen är icke sårbar.

Uppdatering:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Mer information:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=full-disclosure&m=107836356322387&w=2
http://secunia.com/advisories/11037/

Versionshistorik:
040304: Särskilt råd skapat.