Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR04-002 H.323-protokoll för Voice Over IP

Publicerad: 040113

Problembeskrivning:
CVE-referens: -
1. H.323-protkollet är sårbart för en blockeringsattack (DoS), detta kan även leda till att godtycklig kod exekveras på systemet, som resultat av en buffertöverflödesattack. Allvarlighetsgraden kan variera tillverkare emellan. För utförligare leverantörsinformation se under rubriken: Mer information.

Påverkade versioner:
I skrivande stund är det oklart vilka alla berörda leverantörer är men bland de berörda finns bland annat Cisco och Microsoft. Se vidare under rubriken: Mer information.

Uppdatering:
Se vidare under rubriken: Mer information.

Motverkan:
Se vidare under rubriken: Mer information.

Mer information:
http://www.uniras.gov.uk/vuls/2004/006489/h323.htm

Versionshistorik:
040113: Särskilt råd skapat.