Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR03-022 OpenSSH 3.7.1

Publicerad: 030923

Problembeskrivning:
OpenSSH är en programvara som möjliggör en krypterad inloggning över nätet och den finns för flertalet produkter och operativsystem.

CVE-referens: (CAN-2003-0695)
1. Flertalet buffertöverflödessårbarheter har upptäckts i OpenSSH; buffer_init in buffer.c, buffer_free in buffer.c, och en separat funktion i channels.c. Dessa kan utnyttjas av en angripare för att försätta tjänsten i ett icke-nåbart tillstånd eller för att exekvera kod på maskinen.

CVE-referens: (CAN-2003-0682)
2. Flertalet buffertöverflödessårbarheter har upptäckts i OpenSSH. Det är för närvarande oklart hur dessa skulle kunna utnyttjas.

Påverkade versioner:
Alla versioner innan 3.7.1 är sårbara för dessa säkerhetsbrister. Eftersom dessa programversioner nyttjas av flertalet system kommer även de att påverkas, t.ex. Linux och Cisco.

Uppdatering:
http://www.openssh.com/

Mer information:
http://www.mindrot.org/pipermail/openssh-unix-announce/2003-September/000064.html

Versionshistorik:
030923: Särskilt råd skapat.