Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR03-019 OpenSSH 3.7

Publicerad: 030916
Senast uppdaterad: 030917

Problembeskrivning:
CAN-2003-0693
OpenSSH är en programvara som möjliggör en krypterad inloggning över nätet och den finns för flertalet produkter och operativsystem. En okontrollerad buffert har identifierats i serverprogramvaran vilket kan leda till att tjänsten försätts i ett icke-nåbart tillstånd eller att kod exekveras på maskinen.

Påverkade versioner:
Alla versioner innan 3.7 är sårbara för denna säkerhetsbrist. Eftersom dessa programversioner nyttjas av flertalet system kommer även de att påverkas, t.ex. Linux och Cisco.

Uppdatering:
http://www.openssh.com/

Mer information:
http://www.mindrot.org/pipermail/openssh-unix-announce/2003-September/000062.html

Versionshistorik:
030916: Skapade särskilda rådet.
030917: Uppdaterade problembeskrivning samt länkar.